Total 436
Number Thumbnail Title Author Date Votes Views
20
[문화일보] 정진영 교수, 김정은 공포統治와 對北정책 방향
admin | 2015.05.28 | Votes 0 | Views 1259
admin 2015.05.28 0 1259
19
[경기일보] ODA사업 민관협력체 ‘국제개발협력 얼라이언스’ 출범
admin | 2015.05.28 | Votes 0 | Views 1144
admin 2015.05.28 0 1144
18
[중앙일보] 이만열(Emanuel Pastreich) 교수, 엠마뉴엘 칼럼
admin | 2015.05.22 | Votes 0 | Views 1400
admin 2015.05.22 0 1400
17
[세계일보] 정진영 교수, [시론] 케리 방한과 韓·美 관계
admin | 2015.05.22 | Votes 0 | Views 1172
admin 2015.05.22 0 1172
16
[연합뉴스] 유엔협회세계연맹, '제5회 청소년캠프' 개최
admin | 2015.05.01 | Votes 0 | Views 1525
admin 2015.05.01 0 1525
15
[아시아경제] 성극제 교수, MIKTA 코리아 페스티벌에서 특별강연
admin | 2015.05.01 | Votes 0 | Views 1404
admin 2015.05.01 0 1404
14
[일간스포츠] 신상협 교수, 세계적 석학 '기 소르망' 초청 강연
admin | 2015.05.01 | Votes 0 | Views 1658
admin 2015.05.01 0 1658
13
[경향신문] 이만열 교수, "강남스타일 아닌 선비정신 세계에 알려야"
admin | 2015.04.17 | Votes 0 | Views 1463
admin 2015.04.17 0 1463